PIAPIA

     Bra att veta inför kurs


  • Ha sköna skor och kläder som tål lerstänk.

  • Ha uppsatt hår om det är långt.


  • Det är svårt att dreja med långa naglar.


  • Förkläden finns här.


Varför tar det 4-6 veckor innan du kan hämta din keramik?

Sakerna som du gör i lera måste vara helt torra innan de kan brännas 1a gången.

Det tar 3-7 dagar beroende på tjocklek. Skulle det fortfarande finns fukt i leran förångas den och expanderar 1000 ggr sin storlek och då går sakerna sönder. Efter den första bränningen, som heter skröjbränning, ska keramiken doppas i glasyr och brännas ytterligare en gång i högre temperatur. Flera kurser pågår paralellt och det är kö till ugnen.GLASERING


Terminskurs 

Deltagare glaserar sina alster själva.  När keramiken är färdig återkopplar jag till dig och meddelar när du kan komma förbi verkstan och hämta sakerna. Jag tillhandahåller emballage.


Prova på, vuxen+barn, dagskurs, helg-, 3dagarskurs och grupper 

Under kursen dekorerar/färgsätter du dina alster med engobe (infärgade leror). När keramiken är färdig återkopplar jag till dig och meddelar när du kan komma förbi verkstan och hämta sakerna. Jag tillhandahåller emballage.