OM

Folklore i mitt hjärta!

- Skapandet är en livsviktig lek och mina vänner är konsten, slöjden, färgerna och de material som når min hand.
Behovet av att smycka och skapa har vi människor gemensamt och genom det jag skapar vill jag bidra under min stund i tiden.
Jag hoppas att mitt arbete förmedlar glädje och kraft och skapar minnen i din historia. /Pia

pia@piapia.se
+46703233193